2003

Huset ved Limfjorden, og Bryllup

Dato 26.07 – 02.08
Sted: Huset / låven ved Limfjorden hos Erik (Brendrup)
Personer:
Gunnar, Ruth
Torill, Svein, Jørgen
Ole, Eli, Ida, Aron
Frode, Ann Cesilie, Amanda
Kamilla, Håvard
Håkon
Kostnad: Huset 10768
Båt Reisen 13840
Strøm 2500
Byttet oppvaskmaskin
Frode fikk fartsbot
2003-3 2003